TabTopbar

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณฐกร ภูมิชัยศรี น้องภูมิ เลขประจำตัว 30782 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

16 ธ.ค. 2564
123 times

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอแสดงความยินดีกับ
***เด็กชายณฐกร ภูมิชัยศรี น้องภูมิ เลขประจำตัว 30782 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1ได้ 80 คะแนน รับเกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 287)
ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 (2nd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) จัดโดย บริษัท อคาเดมิค ตอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

rewardTESET

Rate this item
(1 Vote)