TabTopbar

22/6/65 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

22 มิ.ย. 2565
167 times
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
ปีนี้ทางโรงเรียนขออนุญาตใช้การประชุมผ่านระบบออนไลน์อีก 1 ปี แต่เพิ่มเติมโดยการใช้ระบบ Microsoft Teams เพื่อได้พูดคุยกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูผู้ช่วยแบบสดๆ เพื่อรับฟังแนวทางต่างๆ ในการร่วมกันดูแลนักเรียนนะครับ
 
ประชมผปค 1
 
ประชมผปค 2
 
ประชมผปค 3
Rate this item
(0 votes)