TabTopbar

29/7/65 กิจกรรม"โหวตเลือกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565"

29 ก.ค. 2565
1202 times
?ขอเชิญนักเรียน ระดับประถมและมัธยมทุกแผนก คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนยอแซฟ ร่วมกิจกรรม"โหวตเลือกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565"
1 คน 1 สิทธิ 1 เสียง
เพื่อค้นหาไฟล์ต้นแบบในการนำไปจัดทำเสื้อกีฬาสีให้เด็กๆ ได้สวมใส่ในปีนี้
❤️ปิดโหวต วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.
?หมายเหตุ?
1.ทางคณะกรรมการนับผลโหวตและมอบรางวัลให้กับชิ้นงานที่มีคะแนนสูงสุด ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
2.นำเสนอต่อทางโรงเรียนเพื่อพิจารณาแบบและส่งไฟล์ต้นแบบที่ได้รับคะแนนสูงสูดใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำเสื้อกีฬาสี
3.ในกระบวนการผลิตเสื้อ อาจมีการปรับแก้ไขแบบเล็กน้อยจากไฟล์ต้นแบบเพื่อความเหมาะสมและสวยงามขึ้น
 
เสอกฬาส65 2
 
click
Rate this item
(0 votes)