Print this page

2/7/65 เคลือบฟลูออไรด์/วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส/วัคซีนไวรัสตับอักเสบA

02 ส.ค. 2565
83 times

? โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ร่วมกับ แผนกพยาบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มาให้บริการ
1️⃣ เคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (แผนกชาย)
2️⃣ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เข็มที่ 1
3️⃣ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A เข็มที่ 1 นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6
(แผนกชาย + English Programme) ที่แจ้งความจำนง

วคซนอสสกอใส

Rate this item
(0 votes)

Latest from