Print this page

9/8/65 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์

09 ส.ค. 2565
689 times
? วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
? รอบ 08.15 น. คุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น ทุกแผนกร่วมพิธีแห่พระรูปแม่พระ
? รอบ 10.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น ทุกแผนก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ฯ ณ หอประชุมใหญ่อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
?? ขอความร่วมมือ คุณครูประจำชั้น และตัวแทนนักเรียน
ของแต่ละห้อง นำดอกไม้มาถวายพระรูปแม่พระในพิธีแห่พระรูป และมิสซา
 
มาร1
 
มาร2
Rate this item
(0 votes)

Latest from