TabTopbar

18/8/65 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

17 ส.ค. 2565
671 times
? “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว”
? วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
วนวทยาศาสตร
 
Rate this item
(0 votes)