TabTopbar

19/8/65 ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ม.4

19 ส.ค. 2565
487 times
? ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
? “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” ?
1. นายจิรฐา สามงามทอง ม.4/3
2. น.ส.กมลพรรณ บุญฝั้น ม.4/2
3. น.ส.วรรสนีญ์ หฤหรรษ์ธรรม ม.4-2
 
ประกาศผลการประกวดภาพถาย
Rate this item
(0 votes)