TabTopbar

กำหนดการเรียนรักษาดินแดน (รด.) สัปดาห์ (คี่) ปี 2565

15 ก.ย. 2565
82 times
? กำหนดการเรียนรักษาดินแดน (รด.) สัปดาห์ (คี่) ปี 2565
? กำหนดการฝึกปฏิบัดิวิชาทหาร
?? ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต. ธรรมศาลา จ. เมือง จ.นครปฐม
 
กำหนดการเรยนรกษาดนแดน
Rate this item
(0 votes)