TabTopbar

ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เลือดขาดแคลน ช่วงโควิด - 19

03 ม.ค. 2566
214 times
? โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
?ขอเชิญผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปี ? ร่วมบริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เลือดขาดแคลน
ช่วงโควิด - 19
♦️ โดย ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
? วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ⏰เวลา 10:00 น. - 14:00 น.
? ณ อาคารฟรังซิสเซเวียร์ แผนกชาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ 081-6183575
 
บรจาคเลอด1
 
บรจาคเลอด2
Rate this item
(0 votes)