TabTopbar

EDBA The Neo Innovation Expo 2023

07 พ.ย. 2566
489 times
EDBA The Neo Innovation Expo 2023 รวมพลัง!!! แสดงศักยภาพของนักเรียนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี นับเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมมีบทบาทขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วม และชื่นชมในความสำเร็จที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอด เพื่อเป็นผู้มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี...
⏰วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
⏰เวลา 8.00-15.00 น
⏰ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
โดยในงานนี้มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ร่วมศึกษาดูงาน
✍?ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://forms.gle/35THhUrKVcuCCbJn8
✍?กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน >> https://drive.google.com/.../18jXt3lY9PdGOGHVBheCm8b8uP8Y...
- - - - - - - - -
แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายการศึกษา​ อัครสัง​ฆ​มณฑล​กรุงเทพฯ
 
01
 
02
 
03
Rate this item
(0 votes)