TabTopbar

ร่วมสืบสาน ประเพณีไทย

09 พ.ย. 2566
358 times

? ร่วมสืบสาน ประเพณีไทย

❄️ “วันลอยกระทง” ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

? ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ? ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย

? ประกวด การวาดภาพ สตรีทอาร์ต (Street Art) ระดับชั้น ป.1 - ม.6
? ประกวด หนูน้อยนพมาศ / นางนพมาศ / เทพบุตรยอแชฟ ระดับชั้น ป.1 - ม.6
? ประกวด ประดิษฐ์กระทงลอย ประเภทสร้างสรรค์ และสวยงาม ระดับชั้น ม.1 - ม.6
? ประกวด วงดนตรีสากล

? ชิงเงินรางวัล มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ?

01

Rate this item
(0 votes)