ข่าวล่าสุด

คณะผู้บริหาร

ข่าวสารล่าสุด

กำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

กำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 256…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์ แผนกชาย ปฐมนิเทศ น…