กิจกรรม แผนกชาย

อบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” (กิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับประถม 3)

📌 วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 ⏰ (เวลา 08.30 น. – 16.00 น.) แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมครูแกนนำของโรงเรียน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” (กิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับประถม 3) โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม ในโอกาสนี้โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่งคุณครูเข้าร่วม 4 ท่าน ดังนี้ 1 มาสเตอร์อมรชัย ศรีบุญโถม 2 มิสเปมิกา ทิพยโอสถ 3 มิสบุณฑริกา สำราญจิตร์ 4 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ศรีสุข 🕹 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *