กิจกรรม ประกาศ

ปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ***************************

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *