กิจกรรม แผนกชาย

การออกแบบและสร้างข้อสอบอัจฉริยะ

📌 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ⏰ (เวลา 16.00 น.) ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ChatGPT และ Gemini ในการออกแบบและสร้างข้อสอบอัจฉริยะ” เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการออกแบบข้อสอบ แบบฝึกกัด และใบงานที่หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับความสามารถที่หลากหลายของ ChatGPT และ Gemini ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็วและให้แนวคิดในรูปแบบที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้สืบค้น 🕹 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *