เดือน: กรกฎาคม 2024

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

📌 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ⏰ …

“คนดีศรียอแซฟ” เดือน มิ.ย. 2567

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (เวลา 0…

การเรียนการสอนกิจกรรมชมรม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (เวลา 1…

โครงการ Study Tour Project

กิจกรรมวิชาการสัญจร ชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึ…

กิจกรรม “บุคลากรดีมีคุณธรรม”

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (เวลา 1…