กิจกรรม แผนกชาย

“การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การคิดอย่างรอบด้านในการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2567 (เวลา 07.00 น. – 21.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อธนบูรณ์ พูนผล รองอำนวยการโรงเรียน ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ พร้อมทั้ง มิสศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการพัฒนาหลักสูตร “การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การคิดอย่างรอบด้านในการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21” เพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และสมรรถนะที่จำเป็นสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการนำไปใช้ต่อยอดพัฒนางานในหน่วยงานหรือพื้นที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 9 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 🕹 ณ ห้องประชุมเทพวรเวที อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *